A message from the European Citizen's Initiative to End Ecocide
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser.
End Ecocide in Europe

Fukušima – Nevarnost svetovnega ekocida

3 leta po jedrski nesreči v Fukušimi na Japonskem, se težave z onesnaženo vodo še vedno niso razrešile. Od nesreče v marcu 2011, zadržujejo visoko radioaktivno vodo v velikih cisternah, od koder jo vsak dan v pacifiški ocean izteče vsaj 400 kubičnih metrov. Avgusta prejšnje leto je v ocean steklo 300 ton netretirane radioaktivne odpadne vode. Da bi rešili problem, so se japonske oblasti odločile za radikalno rešitev in sicer, da bodo vodo v ocean spuščali »pod nadzorom«...pričenši maja 2014.

Kaj pravzaprav pomeni »nadzorovano spuščanje«? Filtracijski postopek naj bi vodo očistil nevarnih radioaktivnih snovi. Vendar pa se pojavljajo dvomi, saj na svetu še niso izumili postopka, ki bi lahko izločil izredno strupeno snov stroncij – kar pomeni, da se bo skupaj z vodo izlil v ocean.

Nesposobno vodenje ter netransparentnost postopkov ostajata. TEPCO je šele sedaj potrdil, kar je odkril septembra prejšnje leto. Vsebnost stroncija v pasu 25 metrov od obale je krepko presegala dovoljeno mejo, ki je 30 bekerelov na liter.Izmerjena je bila stopnja 5 milijonov bekerelov na liter stroncija!.

Shunichi Tanaka, predsednik NRA pojasnjuje, “sprejeti moramo odločitev z upoštevanjem vseh možnih tveganj.” Tako je, in ta odločitev naj bo, da ustavimo ekocid in ne izpust radioaktivne vode v ocean. Podpišite: www.endecocide.org

18. kongres mednarodnega združenja demokratičnih pravnikov

Naše pravniške junakinje Prisca, Valerie in Emilie so zelo jasno predstavile kongresu zakaj potrebujemo mednarodni zakon za končanje ekocida, ki je edini logični korak k pravičnejši družbi.

Spodaj si lahko preberete izsek iz njihovega povzetka:
"Zdravo okolje ni le ključno za doseganje osnovnih človekovih pravic, kot je fundamentalna pravica do življenja, ampak tudi kot človekovih pravic samih po sebi. Zdravo življenjsko okolje, pravzaprav celoten zemeljski ekosistem, je ogrožen zaradi povečanega izkoriščanja naravnih virov, izgube biodiverzitete ter klimatskih sprememb. Nevarni industrijski procesi so v veiliki meri odgovorni za vse to, a žal velike korporacije ter posamezniki, ki dejansko povzročajo vso to okoljsko škodo, največkrat ostajajo nekaznovani. Več kot 40 let se že pojavljajo različne debate in oblike okoljskega prava, ki skušajo opredeliti in zaustaviti uničevanje okolja preko pravnih mehanizmov, na način ki bi spoznal za krive zločina vse odločevalce ter direktorje podjetij, ki povzročajo škodo okolju. Ta članek predstavlja predlagani zakon o ekocidu, raziskuje zgodovino le tega in ga povezuje s sodobnim razvojem v pravu, prepoznavajoč človekovo pravico do zdravega življenjskega okolja prav tako pa tudi pravice Narave same, pravice bodočih generacij ter pravice avtohtonih prebivalcev in plemen. Članek zaključi z dognanjem, da je zakon o ekocidu prav tako pa tudi nadnacionalno sodišče, kjer bi se tak zakon izvajal, nujno potreben."

Celotno besedilo lahko preberete tukaj: http://www.endecocide.org/wp-content/uploads/04/14/iadlcongress.pdf Prisca pa je napisala tudi blog o konferenci.

»Rights of Nature« kongres v Parizu

9. aprila smo bili povabljeni na konferenco v Pariz, kjer smo debatirali o pravicah Narave, ki so vedno pogosteje zastopane v programih raznih angažiranih skupin posameznikov, nevladnih organizacij ter vlad, ki razglašajo in priznavajo legalni status Narave.

Naša govornica Valerie je predstavila naš cilj, da bi Naravi dodelili enakopravne pravice, pravico do dobrobitja, pravico do biti spoštovan ter seveda da bi bili tisti, ki ji te pravice kršijo za to tudi kaznovani. Imeli smo čast, da delimo podobne poglede z Luis Espinosa Salas, Prvim svetovalcem predstavnikov Ekvadorja ki je Združenim narodom v Ženevi predstavil praktični primer implementacije pravic Narave v ustavo, ki ga je prva na svetu uvedla država Ekvador.

Upamo, da bo Ekvador tudi prva država, ki bo zaprosila in predlagala uvedbo novega člena Rimskega statuta z vključitvijo ekocida kot zločina. To bi bil prvi korak k uresničitvi ciljev Bruseljske listine, ki kliče k ustanovitvi Mednarodnega kazenskega sodišča za okolje in zdravje.

Ustavimo ekocid zbira podpise iz celega sveta!

Glede na pripombe, ki smo jih dobili tekom zbiranja podpisov za Evropsko unijo, saj prebivalci zunaj EU niso morali glasovati, smo sedaj prenovili sistem in našo pobudo lahko podprejo prebivalci celega planeta. Ne glede na to ali ste iz Amerike, Avstralije, Kitajske Japonske, Južne Afrike, Brazilije, Egipta... Vsi skupaj se borimo, da bi preprečili ekocid. Vaš podpis bo upoštevan pri OBEH peticijah, prvi glas gre za zakon o ekocidu, ki je namenjen Evropskemu parlamentu in drugi za ustanovitev Mednarodnega kazenskega sodišča za okolje in zdravje, katere podpisi bodo predani generalnemu sekretarju Združenih narodov Ban Ki-Moonu septembra letos.

Podpisi iz Združenih držav že vidno naraščajo, a da bi naredili močan vtis na generalnega sekretarja Združenih narodov, potrebujemo čimveč podpisov.

PROSIMO POMAGAJTE NAM DOSEčI MILIJON PODPISOV ter RAZšIRITI BESEDO, povejte svojim prijateljm, znancem, družinskim članom, naj podpišejo in delijo peticijo. ZDAJ JE ČAS. Podpišite na www.endecocide.org

V kolikor bi se nam rad pridružil kot prostovoljec in postal aktiven pri ustvarjanju boljšega sveta – piši na lucia@endecocide.eu

Ustavimo ekocid skupaj!! Vsaka roka pomaga!

Copyright © 2013, www.endecocide.org, Vse pravice pridržane.
To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavili na obvestila na strani
www.endecocide.org
 odjava