A message from the Citizen's Initiative to End Ecocide on Earth
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser or choose a different language.

Rok 2015 był bardzo ekscytujący dla kampanii End Ecocide

Rozpoczął się on od ddebaty nad petycją EEE w Parlamencie Europejskim w lutym.

Po konferencji brukselskiej, na której wystąpiono z europejską inicjatywą obywatelską oraz zapoczątkowano kampanię EEE, (Zakończmy Ekobójstwo na Ziemi), zespól specjalistów pracował nad proponowanymi poprawkami do Statutu Rzymskiego. Tekst jest już gotowy. Głowy państw mogą zaproponować jego włączenie do Statutu Rzymskiego na konferencji rewizyjnej w 2017 r.

Poprawki definiują ekobójstwo jako "akt działania lub zaniechania prowadzący do poważnego i trwałego uszkodzenia całości lub części systemu światowego dziedzictwa naturalnego, zagrażający funkcjonowaniu ekosystemu niezbędnego dla bezpieczeństwa ludzkości". Poprawki wprowadzają ważne elementy pełnej odpowiedzialności, odpowiedzialności indywidualnej (decydentów) oraz osób prawnych jak i zasadę zachowania należytej ostrożności. Zespół specjalistów składał się z ekspertów wielu dziedzin, którzy wypracowali wspólnie uzgodnioną definicję, sprawdzającą się świetle prawa międzynarodowego. Należy teraz sprawić, aby któraś z głów państw, będącego stroną Statutu Rzymskiego, zaproponowała wprowadzenie definicji.

Dla wielu grup działających na rzecz ochrony środowiska wydarzeniem roku była Konferencja Klimatyczna COP21 w Paryżu.

COP21 w Paryżu

Podczas pierwszego dnia COP nasza rzeczniczka Valérie Cabanes spotkała się z Ban Ki Moonem. Obecni byli również m.in.: Cacique Raoni, Nicolas Hulot, Marion Cotillard, Mary Robinson, Anggun. Valérie Cabanes wręczyła Sekretarzowi Generalnemu 17 poprawek dotyczących ekobójstwa, informując, że jest częścią grupy nacisku na państwa celem uzyskania poparcie dla propozycji poprawek w Zgromadzeniu Państw-Stron MTK. W kolejnych dniach Valérie Cabanes przekazała propozycje poprawek niektórym przedstawicielom państw Pacyfiku oraz wpływowym działaczom na rzecz społeczeństwa obywatelskiego Boliwii, Ugandy, Namibii, RPA, Kongo, Botswany, Ekwadoru.

Głównym wydarzeniem podczas COP był Międzynarodowy Trybunał Praw Natury zorganizowany wspólnie przez Global Alliance for Rights of Nature, NatureRights oraz Attac France. W skład sędziowski wchodzili międzynarodowo uznani prawnicy oraz liderzy o sprawiedliwość dla planety, którzy ocenili materiał dowodowy oraz wydali orzeczenia w sprawie ekobójstw oraz naruszeń praw natury podczas dwudniowego posiedzenia (4-5 grudnia).

Poniższa video dokumentacja omawia 3 przypadki wydobywania ropy naftowej w Nigerii i Ekwadorze oraz stosowne orzeczenia w sprawie ekobójstwa: http://justice5continents.net/fc/viewtopic.php?t=1107

Poruszający film przedstawiający w zarysach trybunał paryski można zobaczyć na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=cXVrxNwGLuw

Dzień wcześniej zorganizowaliśmy "Konferencję Praw Natury i Praw Człowieka:
Znajdując Prawne, Ekonomiczne i Społeczne Rozwiązania Globalnego Kryzysu".
Poniższy film rozpoczyna się w języku francuskim, ale od 42 min wielu z przemawiających posługuje się jez. angielskim. Udział w konferencji wzięli: Cormac Cullinan, Samanta Novella, Natalia Greene, Geneviève Azam, Alberto Acosta, Patricia Gualinga, Tom Goldtooth, Shannon Biggs, Corinne Lepage, Koffi Dogbevi, Mireille Delmas-Marty, Emilie Gaillard Emilie, Osprey Orielle Lake, Yann Aguila, Laurent Neyret, Roger Cox, Marie-Odile Bertella, Valérie Cabanes, Marie Toussaint, and Vandana Shiva.

Interesującą analizę naszej wspólnej działalności można przeczytać: w jęz. angielskim lub w jęz. francuskim.

Dołączyliśmy również do organizacji Alliance of Mother Earth Guardians kierowanej przez Cacique Raoni i założonej przez czołowych przedstawicieli- rdzennych mieszkańców amazońskiego lasu deszczowego. Podjęliśmy współpracę z autochtonicznymi przedstawicielami z całego świata nad tekstem 17 zaleceń, który został przedstawiony światowym przywódcom podczas COP. Propozycja oficjalnie została wręczona prezydentowi Francji 2 grudnia (Elysée).

Podsumowanie konferencji i wydarzeń zorganizowanych przez Alliance zatytułowane: „Od Etnobójstwa do Ekobójstwa” można obejrzeć na stronie: http://justice5continents.net/fc/viewtopic.php?t=1106&at_id=1106
Powtórka we francuskiej telewizji z naszego uczestnictwa dostępna na stronie: http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/L-invite/Episodes/p-31129-Grand-chef-Raoni.htm.

Wzięliśmy również udział w wydarzeniu towarzyszącym zorganizowanym przez Planete Amazone 10 grudnia w le Bourget z uczestnictwem Cacique Raoni i Paul Watsona (Sea Shepherd), aby zaalarmować o obecnym stanie lasów i oceanów oraz o potrzebie uznania zbrodni ekobójstwa.

Przed konferencją w Paryżu nasza rzeczniczka Valerie Cabanes przyczyniła się do wkładu pisarskiego w 3 publikacjach: Stop Climate Crime ! (jęz. francuski), How to Save Humanity (jęz. angielski), Des Droits pour la Nature (publikacja dostępna tylko w jęz. francuskim).
Podczas COP21, zaprezentowaliśmy krotki film z Vivienne Westwood i jej mężem w roli Adama i Ewy zatytułowany "Trouble in Paradise".

Koncepcja przykuwa uwagę: W tym roku doszło do wydania przełomowego orzeczenia w Holandii Sad Najwyższy zarządził redukcję przez rząd emisji gazów o 25% w ciągu 5 lat celem ochrony praw człowieka obywateli. Jesteśmy dumni, że Roger Cox i Femke Wijdekop z naszego zespołu stali na czele tej kampanii.

Zostaliśmy również zaproszeni do dołączenia do komitetu sterującego nadchodzący Międzynarodowy Trybunał przeciwko Monsanto, który będzie miał miejsce w październiku 2016 r. w Hadze z uczestnictwem Vandana Shiva, Marie-Monique Robin, Olivier De Shutter, Corinne Lepage, Ronnie Cummins, Gilles-Eric Seralini. Zostało to ogłoszone na konferencji prasowej podczas COP.
9-minutowe podsumowanie konferencji można obejrzeć na naszym blogu, na którym dostępne są również informacje i doniesienia prasowe o nas podczas COP: https://www.endecocide.org/press-conference-tribunal-against-monsanto/

Przed COP21 Boliwia zażądała utworzenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości dla Klimatu i Matki Ziemi, chroniącego integralność Matki Ziem i jej prawa do regeneracji. Ekwador wypowiedział się o koncepcji "buen vivir" i "sumak kawsay" jako o "nowym społecznym paradygmacie, który umiejscawia człowieka i naturę ponad kapitałem, co oparte jest na zasadzie, że ekonomiczny rozwój planety z ograniczonymi zasobami nie może być nieograniczony".

Wiec nadal istnieje nadzieja. Z niecierpliwością będziemy kontynuować nasza pracę w 2016 r. na rzecz sprawiedliwego i pokojowego świata oraz dobrobytu.

Każdy z nas może być częścią nadchodzących przemian.

Copyright © 2015, www.endecocide.org, All rights reserved.
You have received this email after registering your interest
in supporting us at www.endecocide.eu
  unsubscribe from this list